Formularz zgłoszeniowy
Mazury Curling Cup 2022
Nazwa drużyny Nazwa klubu Dane osoby kontaktowej Zdjęcie drużyny Preferowany język powiadomień
Lead
Drugi
Trzeci
Czwarty
Rezerwowy 1 Rezerwowy 2 Uwagi Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Udowodnij, że nie jesteś robotem