Tabela
Polska Liga Curlingu 2019
K1
Lp.Drużyna MPKTDSC
1MCC Tomczyńska610126.9
2KKC Staszczak6890.5
3POS Szeliga-Frynia68134.4
4CCC Chmarra66108.8
5AZS Gliwice Pluta66129.9
6KKC Startek64146.0
7MCC Kubak60127.7

M1
Lp.Drużyna MPKTDSC
1SCC Jasiecki71260.7
2AZS Gliwice Bosek71062.1
3POS Grzelka71079.0
4ŚKC Dzikowski7872.6
5TKC Jakubowski76105.2
6KSW Gawlas74130.9
7KKC Chudziński74142.2
8POS Augustyniak72138.0

M2
Lp.Drużyna MPKTDSC
1MCC Stolarek710139.5
2MCC Gęśla78102.2
3ŚKC Beck78110.5
4POS Janczar78124.1
5SCC Sitkiewicz78126.2
6BKC Bartosik76110.2
7KKC Kawecki76120.5
8POS Szeliga72113.3