Klasyfikacja końcowa
Eliminacje TP PFKC Par Mieszanych 2022
Organizator